21 november 2019

Smart Readiness Indicator

Hoe slim is mijn gebouw? 10 jaar geleden een vraag die de wenkbrauwen deed fronsen, anno 2019 een vraag die Ingenium, in de nodige vormvarianten, nagenoeg dagelijks te horen krijgen. Hoewel termen als Smart Building, Internet of Things en Building Management System volop ingeburgerd zijn, is het antwoord op deze vraag niet eenvoudig noch eenduidig. De SRI (of Smart Readiness Indicator) wil bijstaan in het beantwoorden van deze vraag door het creëren van een analyseraamwerk.

Smart Readiness Indicator

In opdracht van de Europese Commissie DG Energy wordt een tool ontwikkeld door een consortium met Belgisch onderzoekscentrum VITO aan het hoofd. De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een hulpmiddel dat enerzijds het (gebrek aan) smart potentieel kan blootleggen in een gebouw en anderzijds een marktstimulans kan zijn voor innovatie. In dit kader wordt de SRI ontwikkeld.

Het basisbeginsel van de SRI is drieledig:

  • Comfort & Convenience: mogelijkheid om te reageren op een vraag van de gebruiker.
  • Energy efficiency performance & operations: intelligent beheer en gebruik van energie en middelen.
  • Energy flexibility: de mate waarin de energievraag gestuurd kan worden en er energieopslag mogelijk is.

 

Het resultaat van de studie is de SRI opgevat als een checklist met focus op technisch en energetisch vlak. In de checklist worden diensten gedefinieerd in 9 domeinen waarbij elke dienst een impact kan hebben op 7 criteria. Voor elke dienst bepaalt de SRI assessor tot welk functionaliteitsniveau het gebouw behoort. Als de assessor op deze manier alle diensten per domein analyseert, wordt de service domain – impact criteria tabel opgevuld met resultaten.

Voorbeeld

Service category: Heating
Service 1a: Heating control - demand side
Functionality level:                 2 - Individual room control with thermostatic valve; no further communication
Max. level: 4 - Individual room control with communication and presence control

Score: 2/4

Een kantoorgebouw in Zweden heeft uiteraard andere randvoorwaarden dan een ziekenhuis in Spanje. Door te differentiëren via wegingsfactoren worden deze verschillen in rekening gebracht zodat ongeacht locatie of type gebouw benchmarking mogelijk is.

Het resultaat is een hulpmiddel om een gebouw in bestaande toestand of in een nieuwbouwontwerp te analyseren op zijn technische intelligentie. Het geeft een indicatie waar verbetering mogelijk is, hetzij per domein, hetzij per criteria. Voor Ingenium is het bovenal een leidraad die het nodige raamwerk vormt in het uitgebreide en complexe aanbod aan technische en energetische mogelijkheden in de wereld van slimme gebouwen. Ingenium gaat hier nu reeds mee aan de slag  aan de hand van enkele testprojecten. 

De afronding van de studie staat gepland in het voorjaar van 2020. In deze laatste fase wordt de feedback van de testprojecten verwerkt, de vormgeving van de SRI gefinaliseerd en wordt over de wettelijke invulling (verplicht cfr. EPB of verblijvend cfr. BREEAM of…) gestemd.

Meer informatie? Contacteer onze expert Wim Boone via e-mail of  telefonisch: 050/40 45 30