26 februari 2020

Het nieuwe AREI - hoe ga je hier mee om?

Zoals u wellicht al vernomen hebt, komt het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) eraan. 

Vanaf 1 juni 2020 zijn de aanpassingen reeds van toepassing en worden installaties gekeurd volgens het nieuwe AREI. 

Het nieuwe AREI - hoe ga je hier mee om?

Een aantal wijzigingen in het nieuwe AREI hebben een invloed op zowel nieuwe als bestaande installaties. Ingenium is hier direct mee aan de slag gegaan waardoor onze experts advies kunnen geven over hoe er in de toekomst best omgegaan wordt met elektrische installaties.

Samen kunnen we nagaan welke studies en/of werken noodzakelijk zijn om in orde te zijn volgens het gewijzigde AREI. Voor de lopende projecten kunt u contact opnemen met de Ingenium-project manager van uw project.

Voor een verkorte samenvatting met een aantal belangrijke aandachtspunten, verwijzen we graag naar dit artikel.

Naast het eigenlijke AREI bestaan er concordantietabellen die de connectie tussen het oude AREI en het nieuwe AREI weergeven.
Hiervoor verwijzen we naar deze website: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

Om al een tipje van de sluier te lichten:

Een belangrijke wijziging houdt in dat met het nieuwe AREI, alle installaties voor bedrijven, onafhankelijk van de grote, vallen onder “niet-huishoudelijke” installaties. Dit wil zeggen dat een BA4/BA5 verplicht wordt. Indien een installatie dient gekeurd te worden na 1/6/2020 zal er dus een BA4 en/of BA5 moeten aangesteld worden. Onze experts zijn in de mogelijkheid om u te adviseren naar de certificering naar BA4/BA5. 

Met vragen kan je terecht bij onze technisch expert elektriciteit Tom Van Oost - tom.vanoost@ingenium.be.