23 april 2020

Post-COVID: 10 tips voor een veilige heropstart

Onze inspanningen van de laatste weken werpen traag maar zeker hun vruchten af en we beginnen stilletjesaan te dromen van lichtere coronamaatregelen en laat ons eerlijk zijn, we verlangen terug op kantoor te kunnen werken en ons te omringen met andere mensen dan onze huisgenoten. Want ja hoor, we missen onze collega’s!  En ook onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden buigen zich volop over een opstartstrategie. 

Post-COVID: 10 tips voor een veilige heropstart

En dat doet uiteraard een aantal veiligheidsvragen rijzen voor heel wat bedrijven en scholen. Kan het COVID-19 virus zich via de lucht verspreiden en moeten we dan onze ventilatie uitzetten of juist niet? Vervangen we best de luchtfilters en welke maatregelen treffen we hier dan voor? Warmtewielen laten draaien of stilleggen? Wat met de andere virusdragers in de luchtstroming? En hoe starten we onze sanitaire installatie op een veilige manier terug op?

Als antwoord op deze en nog veel meer vragen heeft REHVA (Federation of European HVAC Associations) een leidraad opgesteld over hoe om te gaan met HVAC- of sanitairgerelateerde factoren in gebouwen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en een veilige opstart te garanderen.

Deze REHVA leidraad wordt regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe informatie uit onderzoeken en wordt beschouwd als de best beschikbare info tot nu toe en kunt u hier bekijken.

Ook WTCB (Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) lanceerde een artikel met enkele richtlijnen die regelmatig bijgewerkt worden. Via deze link volledig te bekijken.

Wij volgen deze informatie op de voet en zorgen dat we op de hoogte zijn van de nodige aanpassingen. We hebben een aantal mogelijke maatregelen op zowel HVAC als sanitair vlak samengevat voor u in enkele praktische tips hieronder.

Voor advies op maat kunt u onze expert Wim Boone contacteren via wim.boone@ingenium.be. Samen gaan we op zoek naar de veiligste en meest duurzame oplossing voor uw bedrijfs- of schoolgebouw. Het aanpassen van de installaties kan ook een invloed hebben op het nodige onderhoud en optimalisatie van uw installaties. Welke veranderingen hierin al dan niet nodig zijn, kunnen wij ook met u bekijken. Met de tips hieronder helpen we u al op weg naar een veilige opstart.

10 praktische tips om direct mee aan de slag te gaan:

VENTILATIE

#1 Ventileer met buitenlucht

COVID-19 virus wordt overgedragen via de luchtwegen. Daarom is het belangrijk om het gebouw voldoende te ventileren met buitenlucht. Zeker in ruimtes waar meerdere mensen aanwezig zijn. Open de ramen maar houd de binnendeuren gesloten. Op die manier wordt verhinderd dat lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte stroomt.

#2 Laat mechanische ventilatie maximaal draaien

Laat in sommige gevallen de mechanische ventilatie op zijn maximale capaciteit werken. Hogere debieten zorgen dat de lucht sneller afgevoerd wordt. Zolang het buiten niet extreem warm of koud is, zal een hoger ventilatiedebiet ook niet veel meer koeling/verwarming verbruiken. Bij de meeste kantoren worden de luchtgroepen buiten de kantooruren uitgeschakeld. Er kan overwogen worden deze ook ’s nachts in bepaalde gevallen (tijdelijk) aan te laten. 

#3 Schakel variabele debietregelingen uit

Variabele debietregelingen (VAV) op basis van bijvoorbeeld bezetting of CO2 zijn goed om energie te besparen maar worden nu beter aangepast zodat er meer debiet beschikbaar is.

#4 Pas het luchtbevochtigingssysteem aan

Indien er een bevochtigingssysteem aanwezig is, is het aangeraden om minimum 40% relatieve vochtigheid in te stellen. Als de lucht te droog is, werkt het slijmvlies in de luchtwegen minder goed waardoor we sneller besmet raken.

#5 Schakel recirculatie uit

Pas op met luchtgroepen met mengsectie of recirculatiegroepen. Het is in huidige omstandigheden niet de bedoeling (deels) gebruikte lucht te verspreiden doorheen het gebouw. Luchtfilters kunnen wel een deel van de virussen tegenhouden maar laten ook nog een deel door. Stel daarom de mengsecties in op 100% verse lucht. Als dit niet mogelijk is, schakel dan deze installatie uit.

# 6 Neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van luchtfilters

De meeste luchtgroepen hebben ook een filter in de extractielucht. Luchtfilters kunnen dus ook besmet zijn. Daarom is beter om het vervangen van de filters nog even uit te stellen. Als het echt niet anders kan, neem dan tijdens het vervangen de nodige voorzorgen zoals beschermende kledij, mondmasker…

SANITAIRE INSTALLATIES

Een sanitaire installatie die tijdelijk buiten werking geweest is, kan invloed hebben op de kwaliteit van het drinkwater. Stilstaand water kan aan de binnenkant van de leidingen de groei van biofilm bevorderen. Dit vormt een ideale voedingsbodem voor bacteriën zoals legionella. Volgende stappen moeten ondernomen worden bij de heropstart van een installatie:

#7 Spoel de leidingen

Spoel de leidingen van koudwaterinstallaties door de kranen volledig open te draaien en het water te laten stromen tot een stabiele watertemperatuur bekomen wordt. Start hiervoor met de kraan die het verst van de wateraansluiting gelegen is. 

#8 Let op voor verneveling  van het spoelwater

Vermijd aerosolvorming bij het spoelen van leidingen (de legionellabacterie verspreidt zich door verneveling).  Plaats een absorberend materiaal (bv. een spons) onder de waterstraal om deze te breken, demonteer de douchekop of bevestig een zak met een opening rond niet-demonteerbare sproeikoppen. Leid indien nodig het water via een slang rechtstreeks naar de riolering. Indien aerosolvorming onvermijdelijk is, draag dan adembescherming (FFP2 of P3).

#9 Verhoog de SWW temperatuur naar 65°C gedurende 1 uur

Breng vóór de ingebruikname van de warmwaterinstallatie de SWW-productie op 65°C gedurende minstens 1 uur. Breng alle delen van zowel het primaire als het secundaire circuit op 65°C. Bij matig- en hoogrisico-inrichtingen moet het volledige boilervolume op 65°C worden gebracht. Open tijdens de opstook tot 65°C van de SWW-productie en -distributie alle tappunten gedurende minimum 3 minuten. 

#10 Test het water op legionella

Het is aanbevolen om na de heropstart één staal van het koude water en één staal van het warme water te nemen om na te gaan of de legionellaconcentraties onder de 1000 KVE/l liggen.

Contacteer ons voor advies afgestemd op uw specifieke situatie en bezettingsgraad via Wim Boone