10 mei 2021

Ingenium begeleidt Universiteit Antwerpen bij commissioning van nieuwbouwlabo voor duurzame chemie

BlueApp is een open innovatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Het bevindt zich in het havengebied op de Blue Gate Antwerp site, het eerste watergebonden bedrijventerrein van het land dat ook circulair en eco-effectief is. De hub verbindt de academische wereld met de industrie. Zo gaat BlueApp onder andere intensief samenwerken met de start-ups van BlueChem, de eerste incubator in België die zich via multidisciplinaire samenwerking toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie.

 

Ingenium begeleidt Universiteit Antwerpen bij commissioning van nieuwbouwlabo voor duurzame chemie

Het project BlueApp bestaat uit een nieuwbouw met een gelijkvloerse verdieping met duplex demonstratiehal, 3 laboverdiepingen met afgescheiden kantoorzone en bovenaan een technische verdieping. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 4.850 m².

Flexibiliteit en duurzaamheid staan centraal in het concept, zonder in te boeten op de veiligheidseisen die inherent zijn aan een gebouw met chemische laboratoria. Ingenium stond in voor het ontwerp en de opvolging van de technische installaties en nam een centrale rol op in het EPB- en BREEAM-advies.

Op vraag van Universiteit Antwerpen zal Ingenium ook het volledige commissioningproces begeleiden, gebaseerd op 3 pijlers:

  • visuele controle van de installaties
  • functionele werkingstesten
  • beheer van documenten

 

We stellen eerst testscenario’s op volgens de ASHRAE Guideline: brandscenario’s, Blackbuilding test, test van het gebouwbeheersysteem en veiligheidstesten. Daarbij is specifieke aandacht voor de overkoepelende testen, die de interactie tussen de diverse technieken controleren. Daarna begeleiden we de aannemer bij de commissioning (van component tot installatie) en verifiëren we de resultaten. Het einddoel is een rapport met de resultaten van de uitgevoerde testprocedures. Daarna kan de eindgebruiker op een veilige manier zijn intrek nemen in het gebouw en de laboactiviteiten starten. Bouwheer UAntwerpen heeft een volledig inzicht in het functioneren van de installaties. Alle noodzakelijke stappen voor de BREEAM accreditatie worden in deze procedure meegenomen.

Voor meer informatie kan je terecht bij onze project managers Koen Van Canneyt of Nico Vandewiele: koen.vancanneyt@ingenium.be - nico.vandewiele@ingenium.be of via 050 40 45 30