10 mei 2021

Ingenium zet samen met Egnaton in op duurzame(re) laboratoria

In maart was Koen Van Canneyt – onze Expert Cleanrooms & Laboratories – een van de sleutelspelers op het Egnaton Forum over laboratoria. Hij gaf toelichting op de Virtual Lab Tour in de nieuwbouwlaboratoria O&N1bis en O&N5 van de KU Leuven en nam deel aan een internationaal panel over energiereductie in labogebouwen.

Ingenium zet samen met Egnaton in op duurzame(re) laboratoria

Egnaton is de Europese vereniging voor duurzame laboratoria. De van oorsprong Duitse organisatie groepeert een 100-tal leden, voornamelijk universiteiten, architecten- en ontwerpbureaus, en industriële experten. Egnaton zet in op lagere lifecyclekosten en een verlengde levensduur van laboratoria, en streeft ook naar grotere veiligheid, een positieve invloed op de gezondheid van de gebruikers en de omgeving, en het sterk verminderen van de effecten op het milieu. Ingenium is actief in de werkgroepen rond twee sleuteldomeinen binnen de duurzame visie op laboratoria: energie-efficiëntie en ventilatie.

Virtuele rondleiding

Op 8 maart werden de Forumgasten online rondgeleid in de 10.000 m² grote nieuwbouwlaboratoria van de KU Leuven. Het incubatorprincipe werd eerst conceptueel toegelicht door de bouwheer-eindgebruiker en verder uitgewerkt door de verschillende architecten. Ingenium ging daarna dieper in op het ontwerp van de voornamelijk biotechlabo’s. De focus lag daarbij vooral op hoe de vraag naar maximale flexibiliteit vanwege de bouwheer tijdens de concept-, ontwerp- en uitvoeringsfase concreet werd ingevuld. Projectingenieurs van de KU Leuven vergeleken tenslotte die ontwerpwaardes met de finale inrichtingsplannen.

Duurzaam koelen

Op 22 maart was er de online Engnaton Panel Discussion over ‘Energy supply in labs’. Omdat de talrijke apparatuur er veel warmte uitstoot, zoomde Koen Van Canneyt in op de koelstrategie van analytische labo’s. Hij bestudeerde verschillende cases. Naast het elektriciteitsverbruik voor de ventilatoren werd telkens ook berekend welke verwarmings- en koelvermogens nodig waren. Door de optimale balans tussen free cooling en werken met recirculatie (enthalpie-regeling) op hittedagen te bepalen, kan ten opzichte van de klassieke oplossingen liefst 50 procent worden bespaard op het energieverbruik.

Meer info?

Voor meer info over duurzame laboratoria, contacteer Koen Van Canneyt via 050 40 45 30 of koen.vancanneyt@ingenium.be