30 april 2018

Twee INGENIA bij eerste lichting gecertificeerde inspecteurs van gebouwen

Niet één maar meteen twéé ingenieurs van Ingenium werden op 23 januari gecertificeerd in de eerste lichting van ‘inspecteurs van gebouwen’. De Belgian Construction Certification Association (BCCA) reikt de certificaten uit aan experten in het kader van de Nederlandse norm NEN 2767. Die omvat een methodiek om gebouwen te inspecteren. De certificatie is niet alleen een kwaliteitskeurmerk en een stimulans voor Ingenium om deze norm in België nog verder bekend te maken. Het is ook complementair aan onze expertise op het vlak van commissioning.

Twee INGENIA bij eerste lichting  gecertificeerde inspecteurs van gebouwen

NEN 2767 vindt steeds meer ingang in ons land. Het is een methodiek die de conditie van een gebouw op een objectieve, gedetailleerde en uniforme manier in kaart brengt door middel van een grondige visuele inspectie. Het resultaat – de conditiescore – situeert zich op een schaal die gaat van ‘uitstekend’ – waarbij slechts kleine gebreken worden vastgesteld – tot ‘zeer slecht’, wanneer het gebouw technisch gezien rijp is voor de sloop. Met een duidelijke nulmeting als startpunt kan de evolutie van de conditie van het gebouw verder worden opgevolgd. De verkregen informatie is cruciaal voor het opstellen van onderhoudsbudgetten over meerdere jaren, beslissingen over kopen en verkopen of huren en verhuren van gebouwen.

Werkingstesten zijn niet inbegrepen in de inspectie. Voor Ingenium kadert NEN 2767 dan ook in een bréder verhaal van totale commissioning. Zo lichten we ook de documenten door die verwijzen naar de technische installaties, gaan na of de technieken nog altijd de gewenste output blijven leveren – onder meer door klachten van de gebruikers in kaart te brengen – en doen eenvoudige werkingscontroles.

Onder meer het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid schakelt de gecertificieerde gebouwinspecteurs van Ingenium in. Dat heeft als voordeel dat we bij de NEN 2767-inspecties meteen ook het geleverde onderhoudswerk kunnen controleren. De schaalgrootte en jarenlange ervaring van Ingenium laat bovendien toe om toekomstige onderhouds- en investeringsnoden heel nauwkeurig en realistisch in te schatten. Het vermijdt niet alleen onverwachte en onaangename verrassingen. Strategische keuzes maken wordt daardoor ook een flink stuk makkelijker.

Ter info: wie de conditie van zijn patrimonium door een erkend gebouwinspecteur wil laten doorlichten, kan terecht op www.onderhoudvangebouwen.be.

Meer informatie kan verkregen worden via Dietrich Schildermans: dietrich.schildermans@ingenium.be - 050 40 45 30