23 oktober 2018

Renovatie Hendrik Consciencegebouw volgens de principes van "Het Nieuwe Werken"

Op 19 september werd het Consciencegebouw plechtig geopend voor Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid, door minister Liesbeth Homans.

Door de slimme toepassing van duurzame technieken, ontworpen door Ingenium, biedt deze "smart building" na de renovatie plaats aan 40 % meer (en tevreden) werknemers, met tegelijkertijd 40 % minder energieverbruik. Quote tijdens de openingstoespraak was dan ook ‘mochten alle gebouwen op die manier gerenoveerd worden dan haalde Vlaanderen met sprekend gemak meer dan de klimaatdoelstellingen voor 2030'.

Renovatie Hendrik Consciencegebouw volgens de principes van "Het Nieuwe Werken"

In opdracht van AXA Belgium nv werd het Hendrik Consciencegebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de principes van 'Het Nieuwe Werken', met als belangrijkste kenmerken:

  • Een open en toegankelijk gebouw met informele en formele ontmoetingsplaatsen
  • Een aangepast cateringconcept
  • Nieuwe communicatie netwerken
  • Voldoende vergaderfaciliteiten
  • Op comfort en bezetting afgestemde energiezuinige technische installaties


De belangrijkste randvoorwaarde bij dit renovatieproject was dat het gebouw tijdens de werken in gebruik blijft en de hinder voor de gebruikers van het gebouw tot een minimum beperkt werd. Daarom verliepen de werken gefaseerd. De kantoortorens zijn volledig heringericht. Er zijn nieuwe vergaderzalen, nieuwe datalokalen en een nieuwe balie met koffiebar. 

Ook het restaurant onderging een grondige renovatie. Bij de inrichting werd gezocht naar een oplossing voor de bestaande akoestische problemen en de aanwezige donkere zones in het restaurant. Daarnaast werd een nieuw cateringconcept geïntroduceerd waarbij de gebruiker een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. (zelfbediening, selfscankassa's, afruimen).