22 oktober 2018

BIMmen is must bij uitbreiding operatiecomplex UZ Gent

Bij de uitbreiding van het operatiecomplex zet het UZ Gent nadrukkelijk in op BIM. De samenwerking tussen architect, ingenieursbureau en aannemers moet na het bouwproces ook in de exploitatiefase een meerwaarde opleveren.

BIMmen is must bij uitbreiding operatiecomplex UZ Gent

Bij de verbouwing van blok B wordt aan het OK een nieuwe unit voor preoperatieve anesthesieconsultatie (PAC) en een monitored anesthesia care unit (MAC) toegevoegd. In het ontwerpproces werd voor Revit gekozen als modelleersoftware. Het UZ Gent vraagt alle bouwpartners om  dezelfde software te gebruiken in de uitvoering en op een BIM-platform samen te werken. Zodra de aannemers zijn toegewezen, zal het UZ Gent een ‘virtuele oplevering’ organiseren.

Ingenium zet de gebouwtechnieken van het ontwerpmodel om in een uitvoeringsmodel waarin alle conflicten kunnen worden gedetecteerd én opgelost voordat de werken effectief starten. Zo wordt onnodig tijdverlies en oponthoud op de werf vermeden en worden de uitvoeringstermijnen gegarandeerd. Het BIM-protocol dat Ingenium in overleg met het UZ Gent opmaakte, zorgt ervoor dat de samenwerking in het virtuele model vlot en efficiënt verloopt.

Het BIM-model vergemakkelijkt niet alleen het ontwerp- en bouwproces, maar is ook een handig instrument voor de exploitatie van het gebouw. Het is de ‘digitale tweelingbroer’ van het fysieke gebouw. De talrijke gegevens die in het 3D-model zijn opgenomen, komen van pas bij het beheer en onderhoud van het gebouw en de technieken. Bovendien kunnen toekomstige aanpassingen en functiewijzigingen eerst in het virtuele model worden uitgetest.

Voor het UZ Gent is dit eerste integrale BIM-project een proefproject. Als het een positieve evaluatie krijgt, zal deze methodiek in de toekomst ook bij de bouw van een gedeeltelijk nieuw ziekenhuis worden toegepast.