13 november 2018

Ingenium mag meerwaarde van BIM nu ook in Keulen bewijzen

Sinds enkele jaren maakt BIM ook in Duitsland opgang. Sterker nog, de overheid verplicht vanaf 2020 BIM voor publieke projecten en infrastructuurwerken. Ingenium werd geselecteerd om een pilootproject in Keulen te helpen realiseren.   

Ingenium mag meerwaarde van BIM nu ook in Keulen bewijzen

Alexander Dobrindt, de toenmalige federale minister van transport en digitale infrastructuur in de regering van Angela Merkel, nam in 2015 het initiatief om de bouwwereld te digitaliseren. Vanaf 2020 zullen alle Duitse publieke bouwprojecten in BIM worden ontworpen en uitgevoerd. De periode 2017-2020 werd uitgetrokken om pilootprojecten te realiseren.

Ingenium had enkele jaren geleden al gemerkt dat BIM zo goed als onbekend was in de Duitse bouwwereld. Planungsbüro Graw uit Osnabrück bleek even ambitieus te zijn als Ingenium op het vlak van duurzaamheidsdoelen en onze expertise is complementair. In een van onze eerste samenwerkingen namen we het ontwerp voor de elektrische installaties in de Heliosschule in Keulen – een school met 1.200 leerlingen – voor onze rekening.

Wat later schreef de stad Keulen een pilootproject uit. Het bouwproject voor het Gymnasium Kreuzgasse (600 leerlingen) zou zowel op het vlak van architectuur, stabiliteit als technieken volledig in BIM worden ontworpen en uitgevoerd. Net voor de zomer ging een Ingeniumdelegatie onze expertise voorstellen aan het stadsbestuur van Keulen, in aanwezigheid van de stadsarchitecten en de juridische dienst. Daarbij werd niet alleen gefocust op werken met BIM in het algemeen. Er werd ook stilgestaan bij hoe BIM-management kan worden geïntegreerd als vast stramien voor alle toekomstige bouwprojecten. De stad bleek ook vragende partij voor ‘open BIM’, waarbij andere software moet worden ingepast die voldoet aan de open standaarden IFC en BCF. Bovendien vertrok het project van Gymnasium Kreuzgasse van een bestaande situatie, die deel zal uitmaken van het nieuwe bouwvolume en in het BIM-model moet worden opgenomen.

Het resultaat? De toelichting en de talrijke referenties van Belgische BIM-projecten overtuigden de stad Keulen om met de tandem Planungsbüro Graw Ingenium in zee te gaan. De komende maanden wordt het overleg opgestart, onder meer om af te stemmen wat de verwachtingen zijn die het BIM-model moet invullen. Goede afspraken en duidelijke en efficiënte communicatie zijn immers de basis voor elk succesvol BIM-project.