28 januari 2019

A Quest for Change - Clean2Antartica

Clean2Antartica droomt van een groene, leefbare en schone wereld waarin we elkaar blijven inspireren en ontwikkelen. Een circulaire samenleving waar niet alleen mensen rechten hebben maar alles wat op aarde aanwezig is rechten heeft.
Ze willen de transitie naar een circulaire maatschappij versnellen omdat het de goede richting lijkt te zijn. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk hoe je zo een circulaire maatschappij dan juist moet opbouwen. Er is nog veel onduidelijk, onzeker of onbekend. 

Juist daarom zetten ze expedities op poten, inspirerende experimenten dat nieuwe bouwstenen opleveren waarmee we verder aan de samenleving kunnen bouwen. 

Ingenium draagt dit soort initiatieven een zeer warm hart toe.

Op 28 januari vertrok Joke, één van de deelneemsters, op een 5-weken durende zeilrace waarbij ze de opdracht krijgen om een duurzaamheidsvraagstuk voor de bedrijfswereld op te lossen. Meer bepaald een vraagstuk voor de bouwwereld. Een project dat Ingenium met veel plezier steunt.

We laten Joke aan het woord: 

 

A Quest for Change - Clean2Antartica

Op 29 januari waag ik de sprong, samen met een internationale groep jongeren dagen we onszelf uit! We verlaten onze comfortzone en zetten we de stap naar een duurzame, circulaire toekomst met  onze deelname aan het project “Clean2Antartica”.

Clean2Antartica is een project dat zich samen met een verschillende partners engageert om innovatieve experimenten op te zetten die kaderen in het gedachtengoed van een meer duurzame, circulaire samenleving.  De expeditie naar de zuidpool is wellicht het meest tot de verbeelding sprekende project. Met een wagen opgebouwd uit afvalplastic en aangedreven op basis van zonne-energie ging in december een expeditie door naar Antarctica. Velen achtten dit voor enkele jaren nog onmogelijk, vandaag is het een feit! De expeditie slaagde in haar opdracht. Eens te meer een bewijs dat afval plastic omgevormd kan worden tot hoogwaardig materiaal. Maar we gaan verder dan dit, want een circulaire economie bereik je niet alleen en zeker niet zonder het betrekken van de beleidsmakers van morgen: de kinderen en jongeren. 

Quest for Change

Enerzijds is er een project op basisscholen waarbij kinderen spelenderwijs kennismaken met de mogelijkheden van afvalplastic. Anderzijds is er het project ‘Quest for Change’ waar ik aan deelneem. Tijdens een 5-weken durende zeilrace krijgen we de opdracht om een duurzaamheidsvraagstuk voor de bedrijfswereld op te lossen. Meer bepaald zullen we in opdracht van de technische unie op zoek gaan naar een model zodat installateurs binnen de bouwsector een spil kunnen zijn voor de transitie naar duurzame energie. U merkt het, Clean2antartica is een stevig project dat het duurzaamheidsgedachtengoed in diverse geledingen van onze maatschappij probeert te sensibiliseren. 29 januari vertrekt onze zeilende denktank voor een zeiltocht van de Caraïben naar Amsterdam, maar in de eerste plaats voor een boeiende zoektocht wat onze bijdrage als jongeren kan zijn ten behoeve van een meer duurzame samenleving!

Volg hier het verhaal van Joke in LEG 3 verder op: https://www.clean2antarctica.nl/explore/challenging-companies-and-millenials