07 februari 2019

Ingenium volgt ontwikkelingen in het KB arbeidsplaatsen op de voet

De wijziging aan het KB arbeidsplaatsen krijgt meer en meer vorm en is intussen geëvolueerd naar een ontwerp van een koninklijk besluit dat ter goedkeuring bezorgd is aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Ingenium volgt ontwikkelingen in het KB arbeidsplaatsen op de voet

Officieel is er dus nog niets veranderd, maar het begint er goed uit te zien.

De aanpassing wil in het bijzonder een betere bescherming van de gezondheid van de werknemers bereiken en ervoor zorgen dat zij in gezonde en goede omstandigheden hun werk kunnen verrichten door een goede luchtkwaliteit in de werklokalen. 

In het nieuwe voorstel wordt een ventilatiedebiet van 40 m³/h de standaard. Er is ook een mogelijkheid om het debiet te verlagen tot 25 m³/h, maar dan moet de werkgever voorafgaand advies vragen aan de bevoegde preventieadviseur van het comité en moeten alle emissies niet afkomstig van personen tot een minimum beperkt worden.

Dit leunt dicht aan bij de visie van Ingenium, waar rekening wordt gehouden met de ideale werkomstandigheden en het energieverbruik dat hiermee gepaard gaat. 

Ingenium volgt de evolutie in het KB nauw op. Voor vragen kan je ons contacteren: info@ingenium.be of 050 40 45 30