25 februari 2019

Nu is het moment voor duidelijke keuzes en een resolute mentaliteitswijziging !

De klimaatsverandering is een feit. De aarde warmt op. De gevolgen zijn duidelijk aanwezig. Hitterecords sneuvelen, super orkanen richten verwoestende schade aan, biodiversiteit vermindert zienderogen, de zeespiegel stijgt, en de gevolgen voor de mensheid worden steeds zichtbaarder.

Nu is het moment voor duidelijke keuzes en een resolute mentaliteitswijziging !

Wekelijks zien we duizenden jongeren de straat op komen om te tonen dat ze de klimaatproblematiek ernstig nemen. Ze eisen, op wetenschappelijke basis, een sociaal rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid van onze beleidsmakers.

Ook het burgerinitiatief “Sign for my future” vraagt de regering om actie. Er wordt een Klimaatwet gevraagd die vastlegt hoeveel broeikasgassen we wanneer mogen uitstoten zodat we in 2050 klimaatneutraal zullen zijn.  Dit initiatief vraagt terecht ook naar een duidelijk investeringsprogramma en een onafhankelijk klimaatpanel. INGENIUM steunt dit initiatief en heeft dit uiteraard ook getekend. Iedereen zou dit moeten doen, zowel burgers als bedrijven.

Als ingenieursbureau gespecialiseerd in duurzame gebouwen, proberen wij al 50 jaar resoluut de duurzame lat hoger te leggen.

De bouwsector heeft een belangrijke economische, sociale en milieu-impact. Ze stelt wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen direct te werk. Helaas is de bouwindustrie tegelijkertijd ook de grootste verbruiker van grondstoffen en een grote CO2-uitstoter. Bouwen genereert op vandaag nog steeds 40% van alle afval en gebouwen staan wereldwijd in voor ruwweg 40% van alle CO2-uitstoot.

Deze milieu-impact heeft gezorgd voor een bewustwording die leidt tot een steeds verdere verduurzaming van het bouwgebeuren. De akkoorden van Kyoto en Parijs leggen steeds strengere eisen op het vlak van duurzaamheid op, wat hoofdzakelijk moet leiden tot een ongeziene maar noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot door de bouwsector.

Er wordt steeds meer gekeken van uit de volledig levensduur van een gebouw en zijn onderdelen. Er moet meer “circulair” nagedacht en ontworpen worden. Cradle-to-cradle moet de nieuwe evidentie worden. We moeten ontwerpen om te hergebruiken! Niet enkel de investeringskost, maar ook de uitbatingskost en een end-of-life kost zijn van groot belang. De enige juiste maatstaf om beslissingen te nemen, is de total cost of ownership.

Ook op vlak van energie zal de toekomst drastisch veranderen. Tegen 2050 zullen er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden voor gebouwverwarming of –koeling. De toekomst is aan grotere eenheden – warmte- en koudenetten – die op wijk- of stadsniveau voor een meer efficiënte en milieuvriendelijke centrale energieproductie zorgen.

Wij zijn als studiebureau bezeten van duurzaamheid en innovatie,” vertelt Nicolas Vyncke, de CEO van Ingenium. “De wereld béter maken, is onze missie. We adviseren onze klanten dan ook om toekomstgericht te denken en met de duurzaamheid van hun gebouw een stap vérder te gaan dan de wet vandaag voorschrijft. Het resultaat zijn CO2-neutrale en zelfs energiepositiéve gebouwen die volledig van het aardgasnet zijn afgekoppeld. Ook het gebruik van hernieuwbare materialen draagt een steentje bij.

Momenteel zijn de ingenieurs van INGENIUM betrokken bij heel veel projecten met een belangrijke duurzame insteek. We voelen echter nog teveel aarzeling bij de beslissingsnemers om resoluut de kaart van de duurzaamheid te trekken. Jammer, want er ligt een groot potentieel aan hernieuwbare energieprojecten, energie-efficiëntie projecten, nu al klaar voor uitvoering.

Nicolas Vyncke schreef een essay dat een blik werpt op de toekomt van de bouwsector en de bijzondere verantwoordelijkheid van ingenieurs om de toekomst te helpen duurzaam vorm geven. Een uitdaging die Ingenium heel graag aan gaat!

Lees de volledige essay hier: Bouwen aan de toekomst