Energievision 2020/2050 Brussels Airport

Ingenium ontwikkelt voor The Brussels Airport Company een strategische energievisie binnen het project Energyvision 2020/2050. De ontwikkelde roadmap biedt de luchthavenexploitant een heldere kijk op de energie-opportuniteiten en adviseert beleidskeuzes met betrekking tot de energie-infrastructuur.

Ingenium ontwikkelt voor The Brussels Airport Company een strategische energievisie binnen het project Energyvision 2020/2050. De ontwikkelde roadmap biedt de luchthavenexploitant een heldere kijk op de energie-opportuniteiten en adviseert beleidskeuzes met betrekking tot de energie-infrastructuur.

De grootte, de organisatie en het specifieke karakter van de luchthaven biedt specifieke opportuniteiten en uitdagingen. Op vlak van energiedistributie bijvoorbeeld is het niet wenselijk om overal gasdistributie te voorzien. Daartegenover staat de mogelijkheid om het bestaande warmtenet te upgraden en verder uit te bouwen. Op vlak van elektrische energiedistributie is op aangeven van Ingenium een overgang gerealiseerd van een openbaar distributienet naar een gesloten distributienet.

Op vlak van energieproductie is een geïntegreerde visie ontwikkeld die verschillende decentrale bronnen en het elektrische verbruik van the Brussels Airport Company correleert. Deze analyse leert dat 8 MW warmtekrachtkoppeling geïntegreerd kan worden in de bestaande centrale warmteproductie in combinatie met de geplande 5MWp fotovoltaïsche panelen. Het stijgend aandeel van interne elektriciteitsproductie in het beperkt distributienet kan aanleiding geven tot een ongewenste verschuiving van distributienetkosten. Dit kan best vermeden worden door de versterking van de capaciteitsterm in de interne tarificatie-structuur.

Tot slot zullen ook diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten de luchthaven grondig veranderen. Ieder bouwproject biedt mogelijkheid tot integratie van hernieuwbare energie, zoals energieopslag in de bodem.
Ook de bestaande infrastructuur kan samenhangend geoptimaliseerd worden, zoals door differentiatie van de temperatuurniveaus in het warmtenet. Energyvision biedt inkijk in het potentieel van deze technieken.