Crematorium Kortrijk

Het geplande crematoriumgebouw biedt ruimte voor uitvaartceremonies en voor de eigenlijke crematie. Het omvat een grote en een kleine aula, enkele onthaalkantoren en familieruimtes, en tevens een technische zaal met drie crematieovens voorzien van alle nodige milieutechnieken en filtering. Het crematorium is volledig geïntegreerd in het landschap, wat specifieke eisen stelt aan de technische uitrusting. Door de ondergrondse ligging is de koelbehoefte van het gebouw tot een minimum herleid.