Energieplan Arenberg 3 KUL

In opdracht van de technische dienst van KU Leuven heeft Ingenium het energieplan opgesteld voor het geheel van de universiteitsgebouwen gelegen op de site Arenberg 3. Het energieplan werd overeenkomstig de bepalingen van het besluit Energieplan opgesteld en door het VEA (Vlaamse Energieagentschap) goedgekeurd. Het omvat energiebesparende maatregelen en investeringen met betrekking tot de warmteproductie en -distributie.