Studie en optimalisatie regeling verwarming, Sint-Leocollege Brugge

Het departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid werkt op diverse domeinen aan de verbetering van de energieprestatie van schoolgebouwen en de bijhorende technische installaties. Als één van de speerpunten van de campagne werd Ingenium aangesteld voor de uitvoering van een regelcampagne op een verwarmingsinstallatie in een geselecteerde school.

In het Sint-Leocollege in Brugge werd een uitgebreide meetcampagne gevoerd op de verwarmingsinstallatie. De beperkte regelmogelijkheden van de bestaande installatie kwamen hierbij duidelijk naar voor. Op basis van de vastgestelde gebreken heeft Ingenium een voorstel tot verbetering van de automatische regeling voorgesteld. Als tweede deel van de studie heeft Ingenium het bestek opgesteld en de uitvoering gecoördineerd.
Ingenium biedt aldus een integrale ondersteuning bij de optimalisatie van de verwarmingsinstallatie.