Woonzorgcentrum Cassiers

Doorheen verschillende fasen heeft de vzw Cassiers Seniorenzorg in Houthulst verschillende voorzieningen voor bejaarden gebouwd. In de eerste helft van de jaren negentig werden 22 service-flats gebouwd. Daarop aansluitend werd een rust- en verzorgingstehuis gebouwd waarbij in eerste instantie een afdeling dementen werd uitgevoerd en vervolgens de rest van het tehuis met een totaal van 102 bedden. De door Ingenium bestudeerde technieken waren elektriciteit (sterk- en zwakstroom), verwarming - ventilatie, sanitaire installatie met inbegrip van hoog-laagbaden, keuken en lift. De werken werden beëindigd in maart 2000.