A.Z. Sint-Lucas & Volkskliniek

 Ingenium is reeds sedert 1994 actief als ontwerper technische uitrusting in het AZ Sint-Lucas te Gent.

 

Ingenium bestudeerde en stelde een masterplan op voor de technische uitrusting, waarbij bijzondere aandacht besteed werd aan de betrouwbaarheid van de installaties (zoals elektrische voorzieningen, data en koeling), continue energetische optimalisatie en een duidelijke en inzichtelijke kostenbeheersing.

In het kader van de fusie van 1996 tussen het ziekenhuis H. Familie en het Sint-Vincentiusziekenhuis werden vooraf een aantal optimalisatiewerken opgestart. Vervolgens werd in een eerste fase van het masterplan de nieuwe centrale verbindingsgang en het centraal onthaal gerenoveerd samen met de integratiewerken keuken. Tevens werden de HS-cabines vernieuwd alsook het ALSB. Ondertussen heeft Ingenium ook meegewerkt aan de vernieuwing van het onderstation (met aansluiting op het stedelijke warmtenet) en de studie technische uitrusting voor integratie van een NMR en de radiologie, alsook voor een interventionele RX en CAT-zaal.

In 2003 werd de spoedafdeling vernieuwd, waarvoor Ingenium de studie van de technische uitrusting (inclusief de medische uitrusting) heeft ontworpen.

In 2005-2006 werden de nieuwe afdelingen en installaties van het MASTERPLAN project 2 in dienst genomen. Deze fase hield de nieuwbouw in van de blokken I-J-H en F. Deze gebouwen huisvesten ondermeer een inkomzone met onthaal en opname, een cafetaria, een restaurant, een afdeling intensieve zorgen, een heel grote afdeling nierdialyse, necrologie en endocrinologie, 8 OP-zalen, consultaties pediatrie, diverse kantoren, een apotheek, een afdeling recovery, pediatrie, verpleegeenheden, en technische lokalen. INGENIUM heeft ook hiervoor de noden en behoeften van het ziekenhuis op het vlak van zowel de technische als de medische uitrusting gedefinieerd.

In 2009 werden bestaande bouwblokken afgebroken voor een nieuw bouwvolume (blok Z) met verpleegafdelingen en labo cytostatica. Hiervoor werd als eerste ziekenhuis in België BIM modellering ingezet als ontwerptool. Sindsdien werd de meerwaarde van deze methode verder ingezien bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten en dus ook toegepast.

Daarna werden diverse diensten zoals de neonatologie, fertiliteit, nucleaire geneeskunde gefaseerd gerenoveerd. Telkens stond INGENIUM in voor de studie maar ook voor de opvolging van deze werken op de werf.

Eind 2020 worden twee projecten afgerond (zowel nieuwbouw als renovatie) op de campus, die aansluiten op de bestaande gebouwen en goed zijn voor 24.000 m² ziekenhuis met oa operatiezalen, dagziekenhuis, pijnkliniek, consultaties en verpleegafdelingen. 

Doorheen dit traject naar een vernieuwd ziekenhuis werd met grote zorg rekening gehouden met het comfort van patiënt en gebruiker in een ziekenhuis in werking. De continue betrouwbaarheid van de installaties, de veiligheid van mensen en zorgprocessen en de strenge hygiënische vereisten in een zorgomgeving zijn bij elk project een uitgangspunt geweest én vraagt continu aandacht in studie en uitvoering.

Ingenium is al meer dan 20 jaar betrokken bij het masterplan van AZ Sint Lucas en voerde diverse haalbaarheidsstudies uit waarbij gezocht werd naar een optimaal energieconcept voor verwarming, koeling en de elektrische energievoorziening van het ziekenhuis. Deze begeleiding en studies werden gebundeld in een continue en parallel masterplan energie. Deze studies leidden naar optimalisatie in de verdeling van koeling en warmte, renovatie van koelcentrales, herpositionering van serverlokalen en toevoegen van noodstroomvoorzieningen voor voeding van de hele campus. Voor het visualiseren en helder interpreteren van energiedata doet Ingenium beroep op de energiemonitoringsoftware. Een tool die we zelf hebben helpen ontwikkelen.

Door de omvang van het masterplan, de financiële uitdagingen in de sector en de gefaseerde inhuizing zijn ook planning en budgetbeheersing cruciaal geweest doorheen alle projecten. Transparante communicatie tussen de verschillende partijen is hier de sleutel tot succes. Ingenium bewaakt hierbij streng het budget en zorgt voor een nauwe opvolging van de planning waarbij er steeds voldoende ruimte voorzien wordt voor het controleren en testen van de geïnstalleerde installaties. Dit is belangrijk om betrouwbaarheid en comfort voor de patiënt en gebruiker te garanderen.