A.Z. Sint-Lucas & Volkskliniek

Ingenium is reeds sedert 1994 actief als ontwerper technische uitrusting in het AZ ST. Lucas te Gent.

In het kader van de fusie van 1996 tussen het ziekenhuis H. Familie en het Sint-Vincentiusziekenhuis werden vooraf een aantal optimalisatiewerken opgestart. Allereerst werd de realisatie van een centrale werkplaats en mortuarium volgens VLAREM aangepakt, alsook de renovatie consultatie chirurgie.

Vervolgens werd in een eerste fase van het MASTERPLAN de nieuwe centrale verbindingsgang en het centraal onthaal gerenoveerd samen met de integratiewerken keuken. INGENIUM bestudeerde en stelde een masterplan op voor de technische uitrusting, waarbij bijzondere aandacht besteed werd aan de koppeling van alle zwakstroominstallaties van beide ziekenhuizen, om een optimale integratie te bevorderen. Tevens werden de HS-cabines vernieuwd alsook het ALSB, en werd een optimalisatie van de HS-telling gerealiseerd in het kader van de fusie. Ondertussen heeft INGENIUM ook meegewerkt aan de vernieuwing van het onderstation van SPE, de studie technische uitrusting voor integratie van een NMR en de radiologie, alsook voor een interventionele RX en CAT-zaal. In 2003 werd de spoedafdeling vernieuwd, waarvoor INGENIUM de studie van de technische uitrusting (inclusief de medische uitrusting) heeft ontworpen. In 2005-2006 werden de nieuwe afdelingen en installaties van het MASTERPLAN project 2 in dienst genomen. Deze fase hield de nieuwbouw in van de blokken I-J-H en F. Deze gebouwen huisvesten ondermeer een inkomzone met onthaal en opname, een cafetaria, een restaurant, een afdeling intensieve zorgen, een heel grote afdeling nierdialyse, necrologie en endocrinologie, 8 OP-zalen, consultaties pediatrie, diverse kantoren, een apotheek, een afdeling recovery, pediatrie, verpleegeenheden, en technische lokalen. INGENIUM heeft ook hiervoor de noden en behoeften van het ziekenhuis op het vlak van zowel de technische als de medische uitrusting gedefinieerd. Telkens stond INGENIUM ook in voor de opvolging van deze werken op de werf.

Op heden zijn project 3 (sterilisatie en neurochirurgie) en 5 (radiotherapie) ook uitgevoerd en worden de ontwerpen van nieuwe projecten aangevangen.