Heilig Hartziekenhuis - Riolering

Het ziekenhuis bestaat uit twee campussen. De bestaande riolering is momenteel een gemengd stelsel, dat wil zeggen: huishoudelijk afvalwater (fecaliƫnwater + vuil water) en hemelwater en oppervlaktewater worden samen afgevoerd. Er wordt tevens op verschillende punten geloosd, afhankelijk van de campus: op de openbare riolering, op de afvoercollector Aquafin, naast de Collievijverbeek en op de overdekte Collievijverbeek. Veel huishoudelijk afvalwater komt nu ook terecht in de Collievijverbeek. Het is de bedoeling om over te gaan naar een volledig gescheiden stelsel, waarbij conform de eisen van de overheid overgegaan zal worden naar enkel de lozing van regenwater (met oppervlaktewater) naar de overdekte Collievijverbeek.

Voor de campus Wilgenstraat wordt op de bodem van de overdekte beek een dubbele afvoercollector voorzien om alle huishoudelijk afvalwater, in deze omgeving, te kunnen opvangen. Beide collectoren worden aangesloten op een pompput. Via deze pompput wordt dit huishoudelijk afvalwater aangesloten op de afvoercollector Aquafin. Voor de campus Westlaan wordt de lozing van regenwater (met oppervlaktewater), met buffering naar de overdekte Collievijverbeek voorzien. Het volledig vernieuwde rioleringsstelsel zal performant en conform alle vigerende wetgeving zijn.