Haalbaarheid PV studies Vlaamse Overheid

Na de Vlaamse Klimaattop wil de Vlaamse Overheid maximaal inzetten op de uitrol van fotovoltaïsche energie (“PV”) in Vlaanderen. Deze uitrol is ook van toepassing op hun eigen gebouwpatrimonium.

Ingenium stond in voor de screening van hun gebouwpatrimonium, gedetailleerde haalbaarheid, ontwerp en opvolging van de bouw van deze PV-installaties.

Scan van volledig gebouwpatrimonium van de Vlaamse Overheid via GIS

We maakten voor het Facilitair Bedrijf een integraal onderzoek van de mogelijkheid tot implementatie van PV. Aan de hand van een beslissingsboom en in combinatie met een overzicht van de beschikbare technieken, de regelgeving en ondersteuningsmechanismen in Vlaanderen maken we een analyse op het volledige gebouwpatrimonium. Hieruit volgde een shortlist van gebouwen, geschikt voor PV. In deze studie is gebruik gemaakt van GIS Software. Dit is een ruimtelijk ordeningspakket waardoor we met behulp van satellietbeelden snelle en gerichte inschattingen kunnen maken van het potentieel voor PV met aftoetsen van alle ruimtelijke parameters (beschikbaar dakoppervlak, erfgoed, beschaduwing…). Deze parameters kunnen eenvoudig geëxporteerd worden naar Excel waarop automatisch een quickscan van het patrimonium plaatsvindt. Hiermee kan op een eenvoudige, efficiënte en eenduidige manier de slaagkans van een PV-project worden ingeschat.

In een vervolgstap maakten we een detailonderzoek voor de ontwikkeling van de projecten met het grootste potentieel. Met behulp van een raamcontract zijn nu reeds de eerste projecten gerealiseerd.