De Woongaard Viteux

Het woonproject “De Woongaard Viteux” is gelegen in het kasteelpark in De Pinte. Het is gerealiseerd volgens een PPS-formule en bestaat uit 3 gebouwvolumes met in totaal 28 nieuwbouw appartementen. De appartementen zijn gebouwd volgens laag-energie standaard (K30/E70) en met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Bij het ontwerp is bijzondere aandacht geschonken aan de flexibiliteit en duurzaamheid.

Initieel heeft het gemeentebestuur van De Pinte het project opgestart. Hierbij is het ontwerpteam Abscis Architecten – Ingenium Provoost aangesteld om het schetsontwerp uit te werken. Het bijhorend programma van eisen en evaluatiekader dienen als leidraad bij het aanstellen van een projectontwikkelaar die binnen een publiek private samenwerking de leiding over het project neemt.

De 3 gebouwvolumes zijn flexibel ontworpen volgens 3 verschillende concepten en bijhorende energieprestatieniveaus. Het prestatieniveau varieert van laag energie tot passief huis standaard. De bijhorende technische installaties omvatten zowel warmtepompen, zonneboilers, grondbuizen. De finale keuze, zowel bouwfysisch voor het geheel van de gebouwen als van de kopers met betrekking tot de technische installaties voor verwarming, ventilatie en sanitair warm water, resulteert in een energieprestatieniveau gelijk aan K30 en E65 tot E70.

Naast het energieaspect is veel aandacht besteed aan andere duurzaamheidsaspecten. Als mobiele zonneweringen zijn schermen in FSC-gelabeld hout toegepast. Een groendak zorgt voor buffering van regenwater en verkoeling in de zomer. Een regenwaterrecuperatiesysteem voorziet de toiletten van regenwater. De overloop van het regenwater vloeit naar de vijver, die als bijkomende buffer dienst doet. De bestrating is waterdoorlatend.

Prestaties gebouw:      K-peil          30
                                      E-peil          70