Beo-veld - warmtepomp

Het nieuwe kantoorgebouw van COPRO is uitgerust met duurzame technieken, zoals een warmtepomp, BEO-veld, fotovoltaïsche panelen,... Copro vzw is een organisatie die controle uitvoert op bouwproducten.
Via een commissioning opdracht staat Ingenium in voor de optimalisatie van het comfort en de energiezuinigheid.

Ingenium voerde een audit/commissioning opdracht uit op de HVAC installatie met de warmtepomp en het BEO-veld om de gewenste energiezuinigheid en het comfort op punt te stellen. Op basis van een grondige analyse en na overleg met de verschillende betrokkenen, identificeerde Ingenium een aantal afwijkingen en stelde hiervoor verschillende optimalisaties voor. Het resultaat was de opmaak van een bestek en meetstaat om de installatie hydraulisch, elektrisch en regeltechnisch aan te passen.