BOZAR - Onderhoudscontract

In opdracht van het paleis voor schone kunsten heeft Ingenium een onderhoudsdossier opgesteld voor het onderhoud van de technische installaties. Tevens staat Ingenium in voor de opvolging van het geleverde onderhoud.  Tijdens een maandelijkse evaluatievergadering wordt de status praesens van het geleverd onderhoud opgemaakt en worden de prioriteiten en aandachtspunten voor de komende periode vastgelegd.