Faculty Club en Convent van Chièvres, Groot Begijnhof

Faculty club en Convent van Chièvres zijn door de Unesco beschermde gebouwen in het Groot Begijnhof te Leuven, die als internationaal congrescentrum en feestzaal worden gebruikt. In opdracht van KU Leuven werden de ventilatie, koeling en verwarming per gebouw aangepakt. De verwarming werd aangesloten op de bestaande warmtedistributie. Voor de koeling werd één ijswatermachine geplaatst in de Faculty club en de verbinding naar Convent van Chièvres werd door een ondergrondse boring onder de gebouwen en de Dijle gerealiseerd.  Op het bestaande luchtkanalennet werden de nodige regelkleppen geplaatst voor afregeling. In de lokalen zijn wandventiloconvectoren geplaatst die werden aangesloten op een vierpijpsysteem voor verwarming en koeling. Deze ventilo’s zijn voorzien van een mengsectie voor ventilatie en verluchting in functie van de bezetting.