Woonzorgcentrum St-Remigius

Het rusthuis Sint-Remigius dat in 1955 in gebruik werd genomen, voldeed duidelijk niet meer aan de huidige kwaliteitscriteria. Het is vervangen door een nieuwbouw van 54 kamers, opgedeeld in 3 leefgroepen van telkens 18 kamers. De nieuwbouw omvat ook de daglokalen en een nieuwe keuken.
Het vroegere gebouw werd grondig gerenoveerd tot een sociaal huis van het OCMW en een serviceflatgebouw met 9 woongelegenheden. Het onthaal, de cafetaria en de ergoruimte zijn eveneens opgenomen in de renovatie. Zowel bij de nieuwbouw als de renovatie staat Ingenium in voor de studie en de begeleiding van de uitvoering van de technische uitrusting.