Wetenschapspark Arenberg - ICT 3 & 4

In het Wetenschapspark Arenberg heeft Interleuven in uitbreiding van de recente kantoorgebouwen ‘ICT 1&2’, de 2 nieuwe kantoorgebouwen ‘ICT 3&4’ gerealiseerd.

Waar allerhande wetenschappelijke bedrijven kantooroppervlakte kunnen huren. De focus bij het ontwerp van ICT 3 en 4 werd heel sterk gelegd op het erg energiezuinige karakter van de gebouwen en de installaties. De architecten Poponcini en Lootens zorgden voor een performante gevelschil die zowel koude als zonnewarmte maximaal moet buitenhouden om zo het energieverbruik voor koeling en verwarming zoveel mogelijk te beperken. Comfortkoeling en verwarming worden in deze gebouwen worden verzekerd door middel van betonkernactivering. Door gebruik te maken van de zichtbare betonmassa kan zo op een energie-efficiënte wijze een aangenaam thermisch comfort gerealiseerd worden. Op energetisch gebied werd verder ook gebruik gemaakt van een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag) voor de productie van warmte en koude, grond-lucht warmtewisselaars voor de conditionering van het hygiënisch ventilatiedebiet, regenwaterrecuperatie, ... Via een uitgebreide elektrische infrastructuur onder de verhoogde vloer wordt verder een maximale flexibiliteit gegarandeerd naar toekomstige huurders.

Ingenium werd eveneens aangesteld als EPB-verslaggever in dit project.  Het resultaat van alle energiezuinige maatregelen is een K-peil van 25 en een E-peil van 63.