A.Z. Sint-Jozef Malle - spoedafdeling

Voor het A.Z. Sint-Jozef te Malle heeft Ingenium de vernieuwing en de uitbreiding van de spoedafdeling begeleid.

In de periode 1998-2001 werd voor het psychiatrisch centrum Bethanië en voor het A.Z. Sint-Jozef te Malle de studie en het ontwerp gedaan voor de verbouwing van de centrale keuken, het uitbreiden en herinrichten van de cafetaria, de uitbreiding van de vaatwasruimte, volgens HACCP richtlijnen en een aanvullende ijswaterbereiding. Deze werken werden uitgevoerd in de periode juni 2003 tot september 2004. De investeringen voor dit deel bedragen ca. 923.000 EUR, exclusief btw.

 

Voor het masterplan project 1 wordt voor het ogenblik een nieuwbouw verpleegeenheden met verbindingsgang naar het bestaande gebouw ontworpen, waarvoor INGENIUM de technische uitrusting bestudeert. Er wordt in dit project bijzondere aandacht besteed aan het duurzaam bouwen, met focus op de energiebesparende maatregelen. Zo worden grond-luchtwarmtewisselaars voorzien, die de topkoeling zullen realiseren voor de eerste fase van het masterplan, zonder mechanische koeling.  Dit grondbuizensysteem is nu reeds gerealiseerd.  In totaal werden ongeveer 1.900 m buis van diameter 600 mm op een diepte van ± 4 m geplaatst rond het gebouw en dit om ± 60.000 m³/h lucht voor te verwarmen of te koelen.

 

Conceptueel wordt rekening gehouden met de volgende fasen van operatiekwartier, intensieve zorgen, apotheek, etc (technisch blok) en in een later stadium de renovatie van de te behouden vleugels. In de ondergrondse parking wordt verdringingsventilatie in combinatie met sprinklers voorzien.