Koninklijke Bibliotheek van België, audit brandcompartimentering

In opdracht van de Regie der Gebouwen voerde Ingenium een audit uit op de brandcompartimentering in de gebouwen van de Koninklijke Bibliotheek van België.

De Koninklijke Bibliotheek, gebouwd tussen 1954 en 1969 door de architecten Maurice Houyoux, Roland Delers en Jacques Bellemans, is opgenomen in het complex van de Kunstberg, waarvan ze een van de zijden vormt. Ze is gebouwd op een stuk grond van 13.000 m², maar haar talrijke niveaus en verdiepingen bieden een oppervlakte van 67.000 m².De voor de lezers bestemde lokalen beslaan een oppervlakte van 8.000 m², of 1.100 plaatsen. In de boekentoren zijn 150km boekenrekken verdeeld over 10 verdiepingen.

De audit van de brandcompartimentering heeft als doel de aanwezige brandcompartimentering in kaart te brengen en af te toetsen aan de huidige regelgeving. Op basis van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de bestaande toestand te optimaliseren zodat het gebouw maximaal voldoet aan de hedendaagse vereisten met respect voor de eigenheid van dit gebouw.