Haalbaarheidsstudie Walstroom Binnenvaart Gent

Via deze studie wil het Havenbedrijf Gent de technische, financiële, management- en exploitatieaspecten van de realisatie van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart inclusief cruises, in de haven van Gent uitwerken om aldus de verwezenlijking ervan tot op de drempel van realisatie te brengen. Deze studie resulteert in 3 business cases op basis van 3 locaties voor binnenvaart en riviercruises aan de Rigakaai, insteek Sifferdok en Rodenhuizedok.