Energiezorg Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ingenium heeft het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap begeleid bij de opstart van een energiezorgsysteem. Er zijn energieaudits uitgevoerd in 105 gebouwen en er werd een energiemonitoringsysteem geïnstalleerd voor 250 gebouwen.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap besliste om als voorbeeldfunctie, in het kader van het halen van de Kyoto-doelstellingen, een studieopdracht energiebeheer van de grootste of meest energieverbruikende overheidsgebouwen uit te voeren.

Ingenium heeft enerzijds een energieboekhouding opgestart voor het geheel van 250 overheidsgebouwen. Anderzijds werden voor 105 grote overheidsgebouwen (o.a. musea, concertgebouwen, kantoorgebouwen, onderzoekscentra, verblijfscentra, ...) energieaudits uitgevoerd met bepaling van de voornaamste energiebesparende maatregelen en investeringen.

Aansluitend op deze studie heeft Ingenium de uitvoering van enkele energiebesparende projecten begeleid. Ingenium heeft onder meer een typebestek voor onderhoud van de HVAC installaties opgesteld.