Haalbaarheidsstudie gemeenschappelijke netaansluiting windturbinepark Zeebrugge

In de achterhaven van Zeebrugge wordt een grootschalig windturbineproject gepland.  POM West-Vlaanderen en MBZ initiëren een studie tot realisatie van een gezamenlijke aansluiting op het Elia-net. Hierdoor kunnen een aantal havenbedrijven elk één of meerdere windturbines op hun terminal plaatsen.

In de achterhaven van Zeebrugge wordt een grootschalig windturbineproject gepland. POM West-Vlaanderen en MBZ initiëren een studie van een gezamenlijke aansluiting op het Elia-net. Hierdoor kunnen een aantal havenbedrijven elk één of meerdere windturbines op hun terminal plaatsen. In samenwerking met Energy Solutions en Miplan is Ingenium aangesteld om deze studie uit te voeren.

I.o.v. MBZ werd een windstudie uitgevoerd voor de haven van Zeebrugge. Deze gaf aan dat er op de diverse terminals in de achterhaven inplantingsmogelijkheden zijn voor een totaal van 27 windturbines. Een aantal havenbedrijven besloten dan ook één of meerdere turbines op hun terminal plaatsen. Om meerdere verbindingen naar het hoogspanningsstation te vermijden, lanceerden POM West-Vlaanderen en MBZ een oproep om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een gezamenlijke aansluiting van de windturbines op het hoogspanningsstation.

De voordelen van zo’n gezamenlijke aanpak voor de terminalbedrijven zijn:

  • De tijd en middelen voor studiewerk worden optimaal ingezet, rekening houdende met de hele zone
  • Er wordt gegarandeerd dat alle terminalbedrijven windturbines kunnen aansluiten 
  • De installatiekost voor de kabelverbinding wordt geminimaliseerd 
  • Door het voorzien van een ringleiding is een gefaseerde installatie van de windturbines mogelijk 
  • De ringleiding kan ook gebruikt worden voor eventuele walstroomkoppeling.

De identificatie van twee bestaande, niet-benutte netaansluitingen en van de ligging van de diverse bestaande kabels en nutsleidingen via KLIP resulteren in een tracé voor de nieuwe gezamenlijke kabelverbinding. Het bepalen van de karakteristieken van de kabels en de beveiligingsinstellingen van de te voorziene hoogspanningscabines op de terminals gebeurt op basis van de kenmerken van de productie-eenheden (windturbines) en de aansluitmogelijkheden op het Elia-net. Daarnaast werd ook een kostenraming opgemaakt.

Het resultaat van huidige studie bevat de detaillering van de benodigde elektrische infrastructuur en het mogelijke tracé voor de hoogspanningskabels. Deze resultaten zullen door MBZ aangewend worden als basis voor de verdere uitvoering van het project (Eliastudie, vergunningen en aanbesteding van de werken).