Opstellen masterplan ICT-infrastructuur, Emmaüs

Op de campus, met ziekenhuis en Psychiatrisch Centrum, in Malle-Zoersel worden een aantal communicatiesystemen vervangen, opgewaardeerd en geïntegreerd. De vele mogelijkheden op vlak van communicatietechnologie werden door Ingenium doorgelicht vanuit hun behoeften.

Een masterplan communicatiesystemen werd opgemaakt voor telefonie, DECT, kameroproep, personenalarm en gebouwenbeheersysteem.
De telefooncentrales zijn opgewaardeerd tot VoIP-faciliteiten en via SIP gekoppeld met het DECT-systeem dat een localisatiefunctie bevat. Het kameroproepsysteem is gekoppeld met het DECT-systeem en voorziet in logging van de oproepen. Via het ICT-netwerk zijn deze systemen aan elkaar gekoppeld om een vlot beheer toe te laten.
De functionaliteiten en elk systeem en de koppeling tussen deze systemen onderling werd begeleid door Ingenium. Het geheel resulteert in een geïntegreerd systeem met redundantie qua communicatie.
Het geheel van de centrale systemen werd bovendien verhuisd van een bestaande locatie naar een nieuw datacenter waarbij de migratie zonder onderbreking een goede planning en afspraken vereiste tussen de verschillende partijen en leveranciers.