Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De renovatie van de musea onder leiding van de Regie der Gebouwen omhelsde de gebouwen Argenteau en Gresham, (beide oude hotelgebouwen), de Patio en de gebouwen langs de Museumstraat 7-9. Deze fase werd gevolgd door de renovatie van het gebouw Balat. Ingenium bestudeerde hiervoor de sterkstroominstallaties, zwakstroominstallaties specifiek voor een museum : branddetectie, gasdetectie, inbraakdetectie, winkelbeveiliging, schilderijenbeveiliging, alarmdrukknoppen, toegangscontrole, camerabewaking, deurboden, parlofonie, interfonie, telefonie, informatica, personenzoeksysteem, tijdseinverdeling, klankverdeling, gebouwenbeheer, temperatuur- en vochtigheidsmeting, nooddeurenbewaking, telsysteem, toegangontradingssysteem, gestructureerde bekabeling, en liftinstallaties (personenlift, goederenlift, keukenlift, boekenlift, gehandicaptenlift…)