Woonzorgcentrum St.-Rafaël - Uitbreiding en nieuwbouw serviceflats

Het bestaande rust- en verzorgingstehuis van de Zusters van Kindsheid Jesu in Liedekerke werd enerzijds uitgebreid met een blok C, waarin nieuwe verblijfskamers werden gebouwd. Tevens werden een aantal bestaande kamers gerenoveerd voor het verblijf van de Zusters. Bij dit woonzorgcentrum werd tevens een nieuwbouw opgetrokken met 42 serviceflats voor ouderen die nog steeds zelfstandig kunnen wonen.