Stadswijk Regatta

Vooruitzicht bouwt met de stadswijk Regatta een duurzaam en kwalitatief project op een terrein van 40 ha te Antwerpen linkeroever.  Het project omhelst 1500 woningen, 40.000 m² kantoren, hotel, retail en recreatie.  Ingenium maakt deel uit van het bouwteam dat bestaat uit architecten en ingenieurs enerzijds en de ruwbouwaannemer-ontwikkelaar (Vooruitzicht) anderzijds. In gemeenschappelijk overleg worden alle principes van zowel de energieprestatie als de technische uitrusting vastgelegd. In het bijzonder geeft Ingenium energieadvies op gebouw- en siteniveau met aandacht voor de budgettaire impact en de technische realiseerbaarheid.

Vooreerst werd gestreefd naar een duurzame gebouwschil, waarbij verhoogde isolatiediktes worden toegepast.  Een automatische ventilatie met warmterecuperatie zorgt voor verse lucht en een gezonde leefomgeving in de woning.  Goed isoleren en ventileren gaan hand in hand met aandacht voor luchtdichtheid.  Een nauwkeurige afwerking garandeert een optimale gebouwschil met drastische beperking van warmteverlies.  Gascondensatieketels met hoog rendement verwarmen de al goed geïsoleerde woning.

Het streefdoel voor elke woonunit in Fase 1 is een isolatiepeil van gemiddeld K30 en een energiepeil van gemiddeld E70.

De toepassing van warmtepompen op individuele wooneenheden wordt als mogelijk alternatief in volgende uitvoeringsfasen overwogen.

Op siteniveau worden de mogelijkheden voor toepassing en integratie van hernieuwbare energie onderzocht.  Het Galgenweel vormt een energiebron voor koeling en verwarming van de kantoren, het hotel, het zwembadcomplex en de overige collectieve verwarmingsinstallaties.  De warmtelevering gebeurt hierbij door warmtepompen aangesloten op een energielus.  De plaatsing van middelgrote windturbines en grootschalige PV-installaties worden eveneens uitgebreid onderzocht.