Voormalig Zusterklooster Sint-Jan

Het voormalig zusterklooster Sint-Jan gelegen op de gelijknamige site te Brugge is aan een grondige renovatie toe. De eerste delen dateren uit de 16e eeuw. In de loop der tijden heeft dit gebouw heel wat uitbreidingen en verbouwingen gekend.

Op dit ogenblik is de administratie van de toeristische dienst van Brugge erin ondergebracht op het gelijkvloers. Om de eerste en tweede verdieping bruikbaar te maken worden nu grondige werkzaamheden gepland waarbij ook het gelijkvloers wordt aangepakt. Ingenium zorgt ervoor dat de technische installaties met het nodige respect voor het historische karakter van het gebouw geïmplementeerd worden met als uiteindelijk doel een historisch gebouw dat toch functioneel is.

Ingenium ziet er ook op toe dat maximale inspanningen worden gedaan om dit monument duurzamer te maken.