Musée des Beaux Arts

Het Paleis voor Schone Kunsten van Doornik is een historisch bijzonder waardevol gebouw, ontworpen door architect Victor Horta, begin de 20ste eeuw. Het gebouw is ontworpen als museum en herbergt daartoe een aantal tentoonstellingszalen die allemaal uitmonden op een middenkern. Het museum herbergt een aantal bekende schilders zoals Manet, Seurat, Van Dijck. Dergelijke topwerken vragen een specifiek binnenklimaat dat met het huidige installaties en het huidige gebouw niet kan gegarandeerd worden. Bovendien wil men de museumwerking verruimen. De huidige opdracht bestaat er dan ook in om het bestaande gebouw te herwaarderen en er een nieuwbouw aan toe te voegen. Ingenium zorgt ervoor dat in de nieuwe zalen, zowel in het bestaande monument als in de nieuwbouw, de meesterwerken onder de beste klimatologische omstandigheden worden bewaard. De zalen worden voorzien van een volledig geautomatiseerde installatie voor klimatisatie met permanente controle van temperatuur en relatieve vochtigheid. De zalen worden ook voorzien van elektrische installaties, volledig geïntegreerd in de bestaande en nieuwe architectuur. Intens overleg met architect en restauratie-architect zijn daarbij doorslaggevend. Tenslotte waakt Ingenium er ook over dat dit op een duurzame manier gebeurt. Zo ijvert Ingenium ervoor dat de gevraagde klimatologische omstandigheden aangepast worden aan de normen die worden gevraagd voor internationale bruiklenen. Dit zorgt voor een besparing op het vlak van investering, onderhoud en verbruik die kan oplopen tot 70% van een normale installatie voor HVAC.