Woonzorgcentrum Yserheem, Diksmuide

Een nieuw woonzorgcentrum wordt opgetrokken achter het bestaande woonzorgcentrum Yserheem van het OCMW Diksmuide. Ingenium staat in voor het ontwerp en de begeleiding bij uitvoering van de technische uitrusting.

Hierin zullen 104 kamers vervat zitten, aangepast aan alle noden en behoeften van de bewoner om het hem of haar zo comfortabel mogelijk te maken en dit binnen een huiselijk en gezellig kader.

Op energetisch vlak heeft OCMW Diksmuide geopteerd voor duurzame technieken, zo wordt door middel van grondbuizen voorzien in een energievriendelijke voorverwarming van de ventilatielucht in de winter en een topkoeling in de zomer. Daarnaast voorziet een warmtekrachtkoppeling in de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. De warmte wordt in basis benut voor de productie van sanitair warm water. Een verder gedeelte van de basisbehoefte aan elektriciteit wordt gedekt via fotovoltaïsche cellen die het opgevangen zonlicht rechtstreeks omzetten in elektriciteit. Ingenium staat in voor het ontwerp en de begeleiding bij uitvoering van de technische uitrusting.