PIDO Ons Erf - Zonneboiler

vzw Ons Erf, voorheen PIDO, is een dienstverleningscentrum voor personen met een mentale handicap en is gelegen in de groene rand van Brugge. Zij vormt de ideale locatie voor toepassing van zonne-energie. In opdracht van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen werd het verouderde productiesysteem voor sanitair warm water vernieuwd en uitgebreid met een installatie voor zonnewarmterecuperatie. De installatie bestaat uit een totaal van 115 m² zonnecollectoren, optimaal zuid georiënteerd. De zonnewarmte, opgevangen door de zonnecollectoren, wordt opgeslagen in 4 buffervaten met een totale capaciteit van 4.800 liter. De warmte wordt gebruikt als (voor)verwarming van het sanitair warm water, maar ook voor de verwarming van het suppletiewater van het zwembad. Tevens bestaat de mogelijkheid om in de toekomst via een beperkte uitbreiding met de zonnewarmte het eigenlijke zwembadwater te verwarmen. De installatie voor zonnewarmterecuperatie zorgt voor een voorziene jaarlijkse besparing van ongeveer 5.000 m³ aardgas of een reductie van 10 ton CO2 per jaar.