Energieplan UZ Gent

Ingenium heeft in opdracht van UZ Gent het energieplan opgesteld voor het geheel van de gebouwen gelegen op de site van het Universitair Ziekenhuis te Gent (2006). Dit energieplan omvat een analyse van de energieverbruiken, een overzicht en analyse van de gebouwen en de specifieke technische installaties voor verwarming, stoom, koeling en ventilatie en gedetailleerde haalbaarheidsstudies voor de geïdentificeerde energiebesparende maatregelen en investeringen. Het energieplan werd overeenkomstig het besluit Energieplan opgesteld en conform verklaard door het VEA (Vlaams Energieagentschap).

Het VEA vraagt ieder vier jaar een actualisatie van het energieplan.  In 2010 stelde Ingenium een eerste actualisatie op.  Alle verplicht uit te voeren maatregelen uit het eerste plan werden in de tijdsperiode 2007-2010 door het UZ uitgevoerd.

Van alle nieuw geïdentificeerde energiebesparingsmaatregelen hebben vooral de maatregelen tot de optimalisatie van de stoom- en koudeproductie de hoogste rendabiliteit.