Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Het UZ Gasthuisberg en de KU Leuven plannen een stapsgewijze vernieuwing en uitbreiding van de huidige energievoorzieningen op de campus Gasthuisberg voor een groei van 200.000 m² naar 600.000 m².  

Er werd een masterplan ontwikkeld waarbij koude-warmte opslag en warmtepompen worden geïntegreerd in een overkoepeld en redundant concept voor koude- en warmteproductie voor de hele site. Het volledige hoogspanningsnet op de campus zal ook vernieuwd worden. Dit omhelst o.a. een nieuw kopstation met bijkomende noodstroomvoorzieningen en het aanleggen van hoogspanningslussen op de campus. Deze hele operatie wordt gefaseerd uitgevoerd. Intussen zijn reeds een 15-tal deelprojecten in ontwerp of uitvoering.