Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Het UZ Gasthuisberg en de KU Leuven plannen een stapsgewijze vernieuwing en uitbreiding van de huidige energievoorzieningen op de campus Gasthuisberg. Over een termijn van 25 jaar moet daarbij energiebewust ingespeeld worden op de huidige en verwachte toekomstige energiebehoeften van deze campus, waar op vandaag reeds meer dan 250.000 m² vloeroppervlakte aan gebouwen staat en waar nog eens minstens evenveel bijkomende m² wordt voorzien op middellange termijn. Gezien de activiteiten op de site, zijn bedrijfszekerheid en veiligheid uiteraard een absolute must bij de aanpak van deze opdracht. In samenwerking met Deerns Raadgevende Ingenieurs bv. uit Nederland werd Ingenium aangesteld om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
Er werd een masterplan ontwikkeld waarbij koude-warmte opslag en warmtepompen worden geïntegreerd in een overkoepeld en redundant concept voor koude- en warmteproductie voor de hele site. Het volledige hoogspanningsnet op de campus zal ook vernieuwd worden. Dit omhelst o.a. een nieuw kopstation met bijkomende noodstroomvoorzieningen en het aanleggen van hoogspanningslussen op de campus. Deze hele operatie wordt gefaseerd uitgevoerd. Intussen zijn reeds een 15-tal deelprojecten in ontwerp of uitvoering.