Den Indruk Brugge - duurzaamheidsmeter

De woningen zijn gelegen in of rondom een groene binnentuin, in de historische binnenstad van Brugge. Gezien de site vroeger volgebouwd stond brengt het project een nieuwe groene long in het centrum van de stad. De voormalige fabrieksschouw blijft behouden, als herinnering aan het historisch verleden. Ook kunst krijgt een plek in de nieuwe ontwikkeling. Tijdens de tijdelijke invulling (voor de werken van start konden gaan) werd via de vzw 'Het klein verhaal' de buurt reeds betrokken en waren er heel wat activiteiten gaande.

Alle parkeren van de ontwikkeling gebeurt ondergronds, zodat de wijk zelf autoluw blijft. Er worden 2 plekken voor autodelen voorzien op de site zelf en fietsbergingen zijn gepland op strategische locaties in het project.

Hier streeft RE-VIVE naar een gemiddeld E-peil van E30 tot 40. Bij de bouw wordt waar mogelijk de voorkeur gegeven aan materialen met een goede NIBE-classificatie.

Op den indruk wordt gezocht naar een oplossing voor het tekort aan huisvestiging voor personen met autisme en samen met de Brugse sociale huisvestingsmaatschappij wordt gewerkt aan een co-housingproject.