Bayer - Nieuwbouwkantoren Diegem

In Diegem realiseerde Bayer een nieuw kantoorgebouw. Voor dit prestigieuze gebouw werd op het vlak van technische installaties, gestreefd naar een maximale integratie van energiezuinige technologieën in een innovatief totaalconcept.

Ingenium ontwierp alle technische installaties voor dit nieuwe kantoorgebouw. Daarbij werd sterk gefocust op het toepassen van energiezuinige technieken in een reeds goed geïsoleerd gebouw met een performante zonwering. De basis verwarming en koeling van het gebouw gebeuren door betonkernactivering. De nodige warmte en koude worden aangemaakt door middel van Boorgat Energie Opslag in combinatie met een warmtepomp. Daarnaast werden ook grond-lucht warmtewisselaars voorzien die de ventilatielucht conditioneren.

Door toepassing van het  dit totaalconcept zal het primair energieverbruik voor koeling en verwarming van het gebouw gereduceerd worden met ca. 50 %, met als resultaat een jaarlijkse minuitstoot van 86 ton CO2. Een K-peil van 35 en een E-peil van 63 werden bereikt. Het gebouw won de Belgische Energieprijs voor niet-residentiële gebouwen 2009 (Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België).