Museum Felix De Boeck

Het museum Felix De Boeck stelt werken uit andere collecties tentoon. Hiervoor zijn strenge klimaateisen van toepassing. Om deze klimaateisen te behalen heeft het museum beroep gedaan op de expertise van Ingenium.

Het museum Felix De Boeck wil werken uit andere collecties kunnen tentoon stellen. Hiervoor zijn strenge klimaateisen van toepassing. Om deze klimaateisen te behalen doet het museum een beroep op de expertise van Ingenium.

Het Museum Felix De Boeck is geopend in 1995 en herbergt een omvangrijke collectie kunstwerken. Het grootste deel van de collectie betreft schilderijen van de kunstenaar waarvan het museum de naam draagt. De directie van het museum organiseert tijdelijke tentoonstellingen, waarbij het werk van De Boeck in perspectief geplaatst wordt tegenover werken van andere kunstenaars. Dit betekent dat in het museum stukken uit andere collecties in bruikleen worden gegeven. De eigenaars van deze werken stellen hierbij belangrijke eisen aan de klimaatomstandigheden waarin de werken worden tentoongesteld. Het museum heeft hiervoor een beroep gedaan op de expertise van Ingenium terzake om de bestaande installatie voor klimatisatie aan deze strenge noden aan te passen.