Woonzorgcentrum Leiezicht

Het OCMW Harelbeke heeft in verschillende fasen zijn infrastructuur voor ouderenzorg vernieuwd en uitgebouwd. Ingenium, als ingenieursbureau technische uitrusting, heeft tot op heden het OCMW Harelbeke begeleid in al zijn bouwprojecten. Zo was er in eerste instantie de bouw van 47 nieuwe serviceflats (periode 1992 – 1994). Daarna werd een volledige nieuwbouw (woon- en zorgcentrum Leiezicht) gerealiseerd met 120 woongelegenheden (periode 1993-1995). Als sluitstuk van deze bouwprojecten werd een dienstencentrum gebouwd (gedeeltelijk renovatie en nieuwbouw – periode 1998).