A.Z. Sint-Lucas - Sint-Jozef

Na de medewerking aan verschillende vleugels van het A.Z. Sint-Lucas, stond INGENIUM in voor de technische en medico-technische uitrusting in het A.Z. Sint-Lucas - Sint-Jozef, inclusief de 9 operatiezalen, sterilisatie en recovery. Voor deze operatiezalen is er bijzondere aandacht besteed aan de klimaatregelinstallatie met absoluutfiltratie klasse V99,995 kiemvrij. Meteen wordt een informaticanetwerk aangelegd voor beeldtransmissie en een buizenpostsysteem voor het versturen van bloedstalen naar het labo. In het kader van een optimaal energieverbruik werd een noodstroomaggregaat geplaatst en het ALSB vernieuwd. In 2002 werd project 1 van het masterplan ontworpen, waarbij de afdelingen spoed, daghospitaal, hartbewaking, prematuren, geriatrie, intensieve zorgen, labo’s en functieproeven werden gerenoveerd. Ook de medische uitrusting wordt door INGENIUM bestudeerd en beschreven (raming 3.000.000,00 EUR excl. btw). Voor het project 1 van het masterplan doet Ingenium tevens de veiligheidscoördinatie verwezenlijking. (budget gecoördineerde werken +/- €13.700.000,00 excl. BTW) Verder ontwikkelde INGENIUM tevens een totaalplan informatica voor het gehele ziekenhuis, teneinde, in het kader van het masterplan, het ziekenhuis geleidelijk aan te voorzien van een performant data-netwerk, dat ook de toekomstige noden moet kunnen dekken. Via een afzonderlijke studie wordt een Masterplan technieken uitgewerkt, zodat bij verdere renovatie en of realisatie de nodige basisinfrastructuur van energiedistributie aanwezig is.