Sporthal De Warande

Het recreatiedomein De Warande is gelegen in het centrum van Wetteren. Het omvat onder andere een binnenzwembad, een buitenzwembad met ligweide en een sporthal. Om aan de groeiende noden van de zaalsport tegemoet te komen, is besloten om de bestaande sporthal uit te breiden met een nieuwe zaal en de daarbij horende faciliteiten.

Ingenium staat in voor de implementatie van de technische installaties. De clustering van een aantal gebouwen op het domein biedt bovendien een opportuniteit voor het toepassen van duurzame technieken. De door Ingenium opgemaakte haalbaarheidsstudie toonde aan dat de installatie van een Warmte-KrachtKoppeling een interessante investering is.
Daarnaast heeft Ingenium ook de EPB verslaggeving uitgevoerd.