Arenbergarchief

Het Arenbergarchief in Edingen beschikt over een rijke collectie die een periode van meer dan duizend jaar bestrijkt. Hierin zijn tal van oorkonden, akten, registers, briefwisseling, kaarten en gravures opgenomen die de geschiedenis van het Huis Arenberg en van andere adellijke families weergeven.  Daarnaast is er de Arenbergbibliotheek met zowel oude als moderne werken, een fotohoek en een collectie kunstvoorwerpen.  Om deze collectie in optimale omstandigheden te bewaren, staat Ingenium in voor adviesverlening met betrekking tot de klimaatomstandigheden in de ruimtes en hoe deze best kunnen gerealiseerd en opgevolgd worden.